Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin)

Arvo Mägi

26.04.2012 ilmus viieaastase toega Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin). Esmapilgul on kasutajaliides peaaegu sama, mis Ubuntu 11.10. Kõigist teistest Linuxi distributsioonidest eristab seda ekraani vasakus servas paiknev käivituspaneel. Kasutusel on GNOME 3.4.1 ja Linuxi tuum 3.2.0-23.36 (aluseks 3.2.14+täiendused 3.3-st), mis pakub paremat tuge uusimale riistvarale. Eelistatav on 64-bitine versioon. Compiz on uuendatud versioonile 0.9.7 (0.9.8 paigaldatakse uuendustega), xserver-xorg-core versioonile 1.11.4, Unity versioonile 5.10 (5.14 paigaldatakse uuendustega). Unity, tarkvarakeskus ja Compiz on muutunud kiiremaks. Vähendatud on voolutarvet ja parandatud mitme monitori tuge.

Firefox ja Thunderbird on uuendatud versioonile 11.0 (14.0 ja uuemad versioonid paigaldatakse uuendustega), LibreOffice versioonile 3.5.2 (3.5.5, mis tagab töökiiruse hüppelise kasvu, paigaldatakse uuendustega). Mono-põhine muusikapleier Banshee on asendatud Rhythmboxiga, mis ei taga albumite kaanepiltide näitamist (ppa-varamust võib paigaldada täiendatud Rhythmbox 2.97). Mono ja seda kasutav märkmeprogramm Tomboy on plaadilt eemaldatud. Tomboy asemel võib kasutada rakendust Gnote.

Kuna ajakava oli rangelt paika pandud, ei jõutud kasutusele võtta Linuxi 3.3 tuuma. Unity peale surumine ja kasutajaskonna konservatiivse osa arvamuse ignoreerimine on Ubuntu populaarsust kahandanud, mida kinnitab Distrowatchi edetabel, kus esikoha on suure edumaaga hõivanud Linux Mint. Aastaid esikohal trooninud Ubuntu on nüüd tõrjutud kolmandale kohale. Viimase kuue kuu edetabeli tipus on Linux Mint, Mageia, Ubuntu, Fedora, Debian ja OpenSUSE. See tabel ei peegelda tegelikku kasutajate arvu. Ubuntu on endiselt esikohal, väidetavalt 20 miljoni kasutajaga. Canonicali juht Mark Shuttleworth loodab lähiaastatel kasutajaskonda kasvatada 200 miljonini. Sellele aitab kaasa eelpaigaldatud Ubuntuga arvutite kauplusemüük Hiinas, Indias, Portugalis ja mujal, samuti ka Ubuntuga telerite, tahvelarvutite ja nutitelefonide müügile tulek käesoleva aasta teises pooles. Tuleval aastal loodetakse müüa 20 milj eelpaigaldatud Ubuntuga arvutit, eelmisel aastal müüdi neid 8-10 milj.

Uusi võimalusi pakub oluliselt täiendatud Unity 5.10 versioon (uuendustega paigaldatakse Unity 5.14), mis töötab kiiremini ja sujuvamalt, võimaldab muuta Käivitaja ja Dash-akna värvi, kuvab välksõrmiste spikri, mille avab all hoitud Superklahv (Windowsi embleemiga klahv); lisas Dash-akna, kodukataloogi, Brasero, Gedit, Remmina, Empathy, Screenshot, Rhythmbox ja Totem ikoonidele rippmenüü, uue videovaate jm. Vt eestikeelset Unity juhendit (30 lk pdf). Käivitaja ikoonide suurust ja käivitaja olekut (alati nähtav või varjatud) saab muuta taustapildi valimise aknas.

Lisaks globaalmenüüle saab kasutada HUD (Head-Up Display) tuuleklaasimenüü otsingusüsteemi, mis toimib kõigi globaalmenüüd toetavate rakendustega. See muudatus, mille tähtsus on kõrvutatav Unityle üleminekuga, tekitab loomulikult palju poleemikat. Kuidas HUD küll eesti keelega hakkama saab? Saab küll, kui teate mida otsida (nt välju, mitte sulge)! Aga proovige ise – käivitage mõne aktiivse rakendusprogrammi korral HUD kiire vajutusega Alt-klahvile ja tippige otsinguväljale soovitava tegevuse nimi, nt välju.

Ilmunud on on utiliit Drawers, mis võimaldab Käivitajale paigaldada ühe või mitu sahtlitega ikooni. Iga ikooni alla võite koondada komplekti vajalike programmide, kataloogide, failide või veebisaitide ikoone. Paremklõps sahtli ikoonil avab rippmenüü, kust saab käivitada sellesse sahtlisse paigutatud programme, avada kaustu, faile või veebilehti. Klõps sahtli ikoonil avab mini-ülevaatemenüü (mini-Dash) akna, kus on sahtli sisu kajastavad ikoonid, millel saab vajaliku käivitamiseks klõpsata. Ikoone saab sahtlisse lisada neid Ülevaatemenüü aknast mini-ülevaatemenüü aknasse pukseerides. Veebisaitide lisamiseks tuleb vajalik sait Firefoxi aknas avada ja pukseerida aadressiribalt saidi aadress mini-ülevaatemenüü aknasse. Tehke paremklõps sinna ilmunud ikoonil ja muutke hüpikmenüüst ikooni all kuvatav nimi, kui see on liiga pikk. Ilmateate jaoks võib sahtlisse lisada veebilehe www.ilm.ee/asukoht. Klõps sellel kuvab EMHI ilmateate valitud kohas. See on üldjuhul täpsem kui Yahoo või Google serveritega töötavate utiliitide ilmateade. Hetke temperatuuri erinevus võib olla isegi kuni 4ºC. Pildi alumises reas olevad pliiatsikujulised veebirakenduste ikoonid avavad vastavalt Tallinna ilmateate, YouTube Quantali (Ubuntu 12.10) videod, sordituna ülesalaadimise kuupäeva järgi, ja eestikeelse Ubuntu kodulehe. Valminud on ka utiliit Unity Bookmarks (Tarkvarakeskuses), mis võimaldab lemmikveebisaite käivitada indikaatori või Käivitaja ikooni rippmenüü abil.
Eesti keele tõlked jätavad soovida. Kuna vabatahtlike tõlkijate tegevust keegi ei koordineeri, tegutsevad GNOME ja Ubuntu tõlkijad omapäi ja osa stringe on tõlkimata – Käivitaja ikoonide quicklist'ide mõned korraldused (Brasero quicklist on täiesti tõlkimata), Unity konfigureerimisaknad jm. Sellest on seda enam kahju, et tegemata töö maht on väike. Kuigi LibreOffice tõlkimist finantseeritakse riigihanke korras, on tulemus (vähemalt Ubuntus) ikkagi kehv. Abiinfo register ja otsing on täielikult ingliskeelsed, puuduvad pildid, nende asemel on kohahoidjad.

Paljud ootasid, et Unity muutuks kergemini kohandatavaks. Mugavam teemade vahetamine, lihtne globaalmenüü väljalülitamise võimalus, käivituspaneeli nihutamise võimalus (ekraani alumisele või paremale servale), Dash-vaated (linnade andmed, kalkulaator, Pirate Bay Torrenti vaade, AskUbuntu vaade, fotovaade jm) oleksid olnud teretulunud täiendused. Ainuke, mis neist realiseerus, on uus videovaade. Täiustatud on failivaadet. Precise jaoks on kohandatud enamik kolmandate osapoolte poolt Oneiricu jaoks koostatud vaateid.

Ubuntus puuduvad seni oma vahendid Unity seadistamiseks, v.a võimalus muuta käivitaja ikoonide suurust ja käivitaja olekut (alati nähtav või varjatud). CompizConfig Settings Manager on tavakasutaja jaoks ohtlik, kuna seda oskamatult kasutades võib töölaua kasutamiskõlbmatuks muuta. Kohandamisutiliit MyUnity 3.1.3 on lisatud Precise varamusse, varasemate versioonide jaoks tuleb kasutada PPA-varamut. Selle utiliidi abil saab muuta Unity Käivitaja ja menüüriba (ülemise paneeli) välimust, lisada töölauale mõningaid ikoone, mugavalt muuta teemat ja ikoonikomplekti, lisada/muuta Käivitaja ikoonide rippmenüüsid (quicklist) jm. Ppa-varamutest on paigaldatavad kohandamisutiliidid Ubuntu Tweak, mille abil saab muuhulgas eemaldada kõvakettalt mittevajalikke faile, ja Unsettings. Viimane võimaldab globaalmenüü ühe hiireklõpsuga välja/sisse lülitada. Nende kolme utiliidi võimalused tuleks ühendada.

Aastapikkuse arendustöö tulemusena on Unity töölaud üsna mugavaks muutunud. See on kiire, stabiilne, eristub selgelt teistest Linuxi distrodest ja on loonud pärast HUD (tulevikus häälkäskluste) lisamist täiesti uue töökeskkonna. Tavakasutajale peaks Ubuntu töölaua lihtsus ja piiratud kohandamisvõimalused sobima. Kes soovib, võib Precise töölaua ise ümber kujundada, vt näiteks järgmist YouTube videot, või koguni Unity millegi muuga asendada, vt näiteks YouTube Cinnamon videot. Cinnamon, millest ilmus 1.6 versioon, võib edaspidi konservatiivsete kasutajate hulgas Minti populaarsust veelgi suurendada, kuna sobib hästi paneelidega töölaua eelistajatele. Kellele Unity kohe üldse ei sobi, võib paigaldada Cinnamoni, GNOME Shelli või kasutada klassikalist GNOME, vt seda YouTube videost.

Precise tarkvarakeskus pole väliselt suuremat uuenduskuuri läbinud, kuigi töötab märksa kiiremini. Kahjuks on see orienteeritud tasuliste teenuste pakkumisele. Otsingud väljastavad asjasse mitte puutuvat infot, nt tasuliste ajakirjade ja raamatute pealkirju. Tippige näiteks otsinguaknasse Synaptic ja vaadake tulemust. Et kindlaks teha varamus oleva programmi versiooni, tuleb teha mitu hiireklõpsu. Märksa mugavam ja ilusam on hiinlaste loodud Deepin Software Center, mille saab ppa-varamust. Selle abil on mugav paigaldada nii uusi programme kui ka uuendusi. Käivitajal olevale Tarkvarakeskuse ikoonile võib lisada rippmenüü (quicklist), kust saab avada Deepin Software Center'i, Synaptic'u (mõlemad peavad muidugi eelnevalt paigaldatud olema), uuendushalduri või tarkvaraallikate nimistu (üks ikoon nelja tegevuse jaoks). Samal põhimõttel võib LibreOffice ikoonile lisada rippmenüü, kust saab avada Writeri, HTML-redaktori (käsk libreoffice -web), tabeli või slaidiesituse. Praeguse kolme LibreOffice ikooni asemel jääb käivitajale üks ikoon.

Minu testitud 64-bitistest rakendustest on kasutatavateks osutunud: Filosofti speller LibreOffice 3.6-le, Y PPA 0.0.9, MyUnity 3.1.3, Ubuntu Tweak 0.7.3, Unsettings 0.07, Indicator weather, Classic-menu indicator, GNOME Pie 0.5.1, GNOME-sushi 0.4.1, Gloobus Preview, Radio Tray 0.7.3, VLC 2.0.3, Wallch 3.0, Deepin Software Center, Cinnamon 1.6, GIMP 2.8.2, gThumb 3.0.2, Synaptic 0.75.9, Drawers 12.08.13 ja ffDiaporama 1.3.1 (hea programm fotodest muusikaga video kokkupanemiseks), MenuLibre 12.07.11 (võimaldab muuta Käivitaja ikoonide rippmenüüsid). Precise jaoks on olemas ka Medibuntu varamu.

ID-kaardi toe tagab Esteid, vajalikud pakid (qesteidutil, qdigidoc, browser-plugin-esteid, xul-ext-esteid) on esmakordselt jõudmas Precise varamutesse. Kuni kõik pakid pole sinna jõudnud, saab neid paigaldada varamust ppa:esteid/ppa. Pärast Ubuntu universe ja multiverse varamute lisamist ja uuenduste paigaldamist, tuleb anda käsud:

sudo add-apt-repository ppa:esteid/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install qdigidoc nautilus-qdigidoc qesteidutil browser-plugin-esteid

Viimase käsu asemel pakutakse Esteid õpetuses sudo apt-get install esteid. Metapakk esteid paigaldab kõik vajaliku. Kui soovitakse allkirjastamist Nautiluse kontekstimenüüst, tuleb lisada nautilus-qdigidoc. Probleeme on digiallkirja andmisega.

Ordi ja ML lauaarvutite sisemise kaardilugeja Alcor Micro AU9520 toe tagamiseks tuleb koos qesteidutil'iga paigaldatav pakk libccid 1.4.5 asendada vanema 1.4.2-2 versiooniga (terminaliakna käsuga sudo dpkg -i). Et Ubuntu uuendamishaldur seda edaspidi pidevalt uuema versiooniga ei üritaks asendada, võib kasutada Synaptic'u käsku Paketid, Lukusta versioon. Vajalikud pakid leiate aadressilt https://launchpad.net/ubuntu/oneiric/amd64/libccid/1.4.2-2 või https://launchpad.net/ubuntu/oneiric/i386/libccid/1.4.2-2 (vastavalt 64- ja 32-bitine versioon).

Precise varamutes on seni vanad versioonid rakendustest LibreOffice, OpenShot, Blender, Rhythmbox, Radio Tray, Minitube, GNOME Pie ja SMPlayer. Kui neid ei uuendata, tuleb uusimate versioonide paigaldamiseks kasutada vastavaid PPA-varamuid. Kasutage kindlasti OpenShot uusimat 1.4.2 versiooni (Ubuntu varamus on alles 1.4.0, 1.4.1 oli vigane). Pärast viimaseid Ubuntu uuendusi, on selle töö märkimisväärselt paranenud.

Maikuu jooksul valmisid Ubuntu 12.04 põhinevad Linux Mint 13 ja Pinguy OS 12.04. 23.08.2012 ilmus Ubuntu 12.04 esimene veaparandusversioon Ubuntu 12.04.1, milles on ligi pooltuhat (pisi) veaparandust-täiendust. 04.09.12 sai valmis sellel põhinev eestikeelne Estobuntu 12.08. Precise'ga üheaegselt ilmus ka asjalik Muktware Ubuntu 12.04 Manual (84 lk pdf).

Paigaldasin 64-bitise Precise kahele lauaarvutile (2 protsessoriga Ordi ja 4 protsessoriga Microlink). OpenShot 1.4.2 suudab video kodeerimisel kõiki protsessoreid koormata 100% (32-bitise Ubuntu 11.10 korral koormas OpenShot neljast protsessorist ainult kaht 100%). Pangaülekannete tegemiseks vajalik ID-kaardi tarkvara töötab mõlemas arvutis nii sisemise kui välise kaardilugejaga.

Probleemid. Inteli emaplaadiga nelja protsessoriga arvutil ei lülitata arvutit normaalselt välja, paari sekundi pärast käivitub arvuti uuesti, seda nii menüüst kui ka käsurealt välja lülitades. Aitab ainult voolulüliti. Veaparandus olevat 3.6 tuumas. Ubuntu 11.10-ga sellist probleemi ei olnud. Kahe protsessoriga arvutil on käivitades esimene lilla ekraan vale resolutsiooniga, paremalt poolt jääb kolm sentimeetrit mustaks. Jällegi Precise eripära. Rhythmbox ei suuda internetist tõmmata albumite kaanepilte. Minitube 1.7.1 ei tööta korralikult (probleemi lahendab 1.8.0 ja gstreamer0.10-plugins-bad veaparanduse paigaldamine). LibreOffice 3.5.3 avab piltidega faile (nt käesolevat artiklit) aeglasemalt kui eelmine (32-bitine) versioon, seetõttu tasuks paigaldada 3.5.6 või 3.6.

Ootan nende puuduste kõrvaldamist, kui vaatamata neile olen Ubuntu 12.04 ja Unityga rahul ega kavatse Unityt millegagi asendada. Globaalmenüü lülitasin ühel arvutil välja. See sobib minu tööstiiliga.

06.09.2012 ilmus Ubuntu 12.10 esimene beetaversioon. Artikli linke uuendatakse, kui utiliitidest või rakendustest ilmuvad uued versioonid.

Viimati täiendatud 18.09.2012Ubuntu 12.04 LTS released and reviewed

Ubuntu 12.04 LTS Released [Screenshots, Video]

25 Things I did After Installing Ubuntu 12.04

10 New Features Added to Ubuntu 12.04 Precise Pangolin

Five reasons to be excited for Ubuntu 12.04

GNOME Classic in Ubuntu 12.04: It’s Like Nothing Ever Changed

Ubuntu 12.04 Compiz (video 3:42)

Ubuntu Customization App 'MyUnity 3.0' Released (video 5:17)

Ubuntu Tweak 0.7.3 released with new features (PPA available)

Unsettings 0.07 released with new features

ClassicMenu Indicator updated with new System Settings categories

GNOME-Sushi 0.4.1 landed in Ubuntu 12.04 with desktop integration

Gloobus Preview Update Brings GTK3 And Ubuntu 12.04 Support

Install Deepin Software Centre on Ubuntu 12.04/11.10

Cinnamon 1.4 Released With New Hot Corner Behaviour, More

Install OpenShot Video Editor 1.4.2 on Ubuntu/Linux Mint (New Release)

Blender 2.63a released with more than 100 bug fixes

Kdenlive 0.9.2 released with bug fixes (PPA available)

What’s New In VLC 2.0? We Review The New Features & Improvements

Install VLC 2.0.3 in Ubuntu/Linux Mint (New Release)

GNOME Boxes 3.3.5 available in Ubuntu 12.04 via PPA

Install Wine 1.5.11 in Ubuntu/Linux Mint (New Release)

Medibuntu repositories available for Ubuntu 12.04

[How To] Minimize Apps to the Unity Launcher in Ubuntu 12.04

Disable Global Menu Autohide Behaviour In Ubuntu 12.04

The wallpaper changer application, Wallch, updated to version 3.0

Master your wallpapers with Variety and Slidewall (Ubuntu Software Center)

[How To] Easily Skin Ubuntu’s Unity Desktop

Gimp 2.8 landed on Ubuntu 12.10 main repos

gThumb 3.0.2 Available For Ubuntu 12.04 And 11.10 (PPA)

The easy guide to Ubuntu 12.04's Unity lenses

[How To] Revert to Dark Menus for Ambiance Theme in Ubuntu 12.04

Unity 5.12 landed in Ubuntu 12.04 with numerous bug fixes and improvements

Indicators Collection for Ubuntu 12.04/11.10/11.04/10.04/Mint

Rhythmbox 2.97 Released With Improved Interface [Ubuntu 12.04 PPA Available]

Rhythmbox Third-Party Plugins Ubuntu PPA

Install Clementine, Rhythmbox Scopes for Unity in Ubuntu 12.04

6 Ways to Speed Up Your Ubuntu PC

Fix MP4 Playback In Ubuntu 12.04 and install Minitube 1.8.0

Y PPA Manager 0.0.9 Released

Stacks of items creator, Drawers 12.08, updated with drag&drop reordering and optimized mini Dash positioning

Drawers 12.08.13 released with dedicated Unity lens and new features

[How To] Install Ubuntu’s New Web Apps Feature in 12.04 & 12.10

Shutter 0.89 released with appindicator support

Radio Tray Updated with New Features

Create and edit quicklists and launchers with MenuLibre (Ubuntu Software Center)

Install UMPlayer in Ubuntu/Linux Mint (with YouTube Search)

Wallpaper changer Variety 0.4.8 adds fancy clock, Facebook sharing and visual wall history

Install Firefox 15 in Ubuntu 12.04/11.10/Linux Mint

Install LibreOffice 3.6 in Ubuntu/Linux Mint (New Release)

Easily group, manage and access bookmarks with Unity Bookmarks (Ubuntu Software Center)

Search, locate and get relevant install details about PPAs via PPA Software Center

Install Format Junkie in Ubuntu 12.10/12.04/Linux Mint 13