Plasma 5 Waylandiga

Arvo Mägi

Plasma 5 arendajate poolt on üheks põhieesmärgiks valitud üleminek X serverilt, mida kasutab X Windows System, Wayland protokollile, mida kasutab Wayland Compositor. X11 sai alguse 1984. a ja praeguse kuju 1987. a, koodibaas on vananenud, ebaturvaline ja arendustegevus seiskunud. See on klient-server tehnoloogia, kus kliendid (rakendusprogrammid) täpsustavad dialoogis serveriga (X server), millist akent on vaja kuvada, server kuvab akna ja rakendusprogramm täidab selle sisuga. Kõik on aastatega lihvitud ja töötab.
Wayland on protokoll, mille alusel rakendusprogramm pöördub töölauale vastava server-komposiitori poole (Plasma korral KWin, GNOME korral Mutter), mis saadab programmile vajaliku info mille alusel programm kuvab akna ja täidab selle sisuga. See protsess on kiirem kui X11 korral, koodibaas on kaasaegne, lihtsam ja puutetundlike ekraanide tugi parem. GNOME töölaua korral kasutatakse Waylandi vaikimisi juba mõnd aega. Seda kasutab ka Ubuntu 22.04 LTS.
Nende programmide korral, mis Waylandi otse ei toeta on vahekihiks XWayland (X Clients under Wayland).

Plasma 5 töölaua korral pole Waylandile üleminek, hoolimata ligi kümme aastat toimunud arendustegevusest, ikka veel teoks saanud. Probleem on selles, et Waylandi peab toetama KWin, Plasma töölaud, rakendusprogrammid ja ka graafikadraiverid. Inteli ja AMD graafikadraiverid toetavad Waylandi, Nvidia firmadraiveriga.

Juba Plasma 5.21 oli väidetavalt sobiv Waylandi kasutamiseks, seda enam Plasma 5.27. Fedora KDE ja KaOS kasutavad Waylandi vaikimisi. Kubuntu ja Manjaro KDE puhul tuleb paigaldada pakett plasma-wayland-session, siis saab sisselogimisekraanilt valida kumba sessiooni kasutada, vaikimisi X11. Süsteemiseadete aknas saab määrata, kumba vaikimisi kasutatakse. Plasma 6-le üleminekul kavatsevad arendajad Waylandi vaikimisi kasutusele võtta. Kasutan Wayland-sessiooni oma Inteli graafikaga Manjaro KDE lauaarvutil igapäevaselt.

Hetkeseis on selline, et kui süsteem on seadistatud, saab Waylandiga töötada (internetis surfata, videoid ja muusikat mängida, kirjatöid teha, videoid redigeerida, uuendusi paigaldada) eeldusel, et kasutatavad programmid seda toetavad. Korralikult ei töötanud Latte dokk 0.9.12, Doki ikoonide suuruse muutmisel laiendatud seadete aknas, hangus kogu Plasma töölaud. Latte dokk 0.10.8 töötab, kuid annab arvuti käivitamisel veateate, kui erinevate Tegevuste jaoks kasutatakse erinevaid Latte doki/paneelide kombinatsioone. Cairo dokk ei tööta.

Plasma 5.27 töölaud valdavalt töötab, st saab muuta paneelide paigutust ja paksust, lisada neile käivitusikoone, vidinaid, vahetada menüüsid, taustapilte ja globaalteemasid. Töötavad aknaefektid – ülevaade, vonklevad aknad, imelamp jt. Saab lisada ja vahetada Tegevusi. Internetist tõmmatud globaalsete teemade vahetamisel võib vahel tekkida olukord, kus töölaud hangub ja tuleb kas välja logida või arvuti taaskäivitada. Plasma paneeli ikoonil (nt Dolphini ikoon) paremkõpsuga avanevad hüpikmenüüd töötavad nüüd korralikult.

Probleeme ei ole olnud järgmiste programmidega: Firefox, Brave, Thunderbird, LibreOffice 7.5, VLC, mpv, Cantata, Elisa, digiKam, kdenlive, Calibre, OpenShot, Dolphin, Gwenview, Spectacle, System Monitor, Htop, Pamac, balenaEtcher.

4K monitori korral, mis on seadistatud X11-sessiooniga (suurendusaste, kursori suurus), tuleb Wayland-sessiooni jaoks ekraan uuesti seadistada. Kui lähete tagasi X11-sessioonile, selgub, et suurendusastet tuleb uuesti kohendada. Tüütu! KaOS Wayland tunneb 4K monitori ära ja valib ise suurendusastme 200%. Menüüd, paneel, kursor ja kõik tekstid on kohe sobiva suurusega. Ei mingit vaeva seadistamisega, seni kuni te X11 ei katseta.

Kasutaja jaoks pole suurt vahet kumma protokolliga arvuti töötab. Waylandi korral on käivitusprotsess vilkumisvaba, aknaoperatsioonid ja videote esitus tundub sujuvam. Mitmed mängud töötavad paremini. Meta+Ctrl+hiirerull võimaldab töölauda suurendada.vähendada. Siiski esineb veel vigu, mistõttu paljud eelistavad X11-sessiooni.

Praeguseks on KDE Waylandi puudused valdavalt kõrvaldatud. Kõiki probleeme pole siiski lahendada suudetud. Tundub, et selleks kulub veel vähemalt üks aasta.

Viimati täiendatud 21.04.2023Wayland v/s Xorg : How Are They Similar & How Are They Different

Let's talk about Wayland ...

Wayland: what is it, and is it ready for daily use? - YouTube

KDE Plasma 5.21 - New look, new menu, and Wayland 100% usable – YouTube

KaOS Linux 2022.02 Is Out with KDE Plasma 5.24, Makes Plasma Wayland Default Session

Wayland by Default for KDE Plasma Desktop – Fedora

KDE's Plasma Wayland Session Is "Finally Reaching Stability" Following Many Fixes

NVIDIA on Linux is WAY BETTER than everyone says - YouTube

Wayland VS Xorg graphics benchmark competition 2022 -YouTube

Gaming on Wayland

KDE's Konsole Can Now Scroll 2x Faster, More Plasma Wayland Fixes